Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 16(94) Martin Claesson IFK Göteborg 32.04 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.13  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.10-9  7.9      147  1.10-9  7.9       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.38-8  5.8      256  1.48-6  7.0   -MAa1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.38-20  7.1      628  4.26-5  7.1       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.46-51  8.5 0.20   954  7.12-14  7.5   -MLi1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.08-48  8.3 0.50  1,454 11.20-24  7.8   +MLi1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.30-32  7.0 0.30  1,810 13.50-25  7.6   +MLi1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.11-11  5.9 0.10  2,010 15.01-22  7.5   +MLi1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.43-4  4.8     2,160 15.44-20  7.3   +MLi1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.48-49  8.3 0.10  2,377 17.32-21  7.4   +MLi2  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.19-10  6.1 0.20  2,754 19.51-18  7.2   +HÖh2  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.47-48 10.3 0.40  3,218 24.38-19  7.7   -MLi3  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.21-13  7.7     3,394 25.59-19  7.7   +MLi1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.56-33  9.2     3,605 27.55-18  7.7   -BÖh6  1.38 7.7 DGr
14 49  456  2.49-8  6.2     4,061 30.44-19  7.6   -HÖh4  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.36-4  4.5     4,195 31.20-15  7.5   +HÖh4  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.44-21  3.1     4,429 32.04-15  7.2   +JPa4  0.39 2.8 ARa
4,429 32.04-16 7.2 3.00 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MAa-21-MCl 2 MAa-6-MCl 3 MLi-25-MCl 4 MLi-4-MCl 5 MCl-8-MLi 6 MCl-12-MLi-24-HÖh 7 MCl-12-MLi-26-HÖh 8 MCl-13-MLi-26-HÖh 9 MCl-12-MLi-8-HÖh 10 MCl-11-HÖh-5-MLi 11 AHo-10-MHo-1-JPa-2-HÖh-5-BÖh-29-MLi-1-MCl-0-RAn-2-MGu 12 HÖh-9-JPa-3-AHo-7-MHo-6-BÖh-20-MCl-3-MLi 13 BÖh-8-MCl-5-JPa-2-MHo-5-HÖh-0-MLi-6-AHo 14 HÖh-0-MCl-3-JPa-6-MLi-3-MHo 15 JPe-25-MCl-3-HÖh-0-JPa-11-MLi-3-MHo