Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 77(94) Johan Persson Ulricehamns OK 42.40 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.02  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.41-73 11.5 0.10   147  1.41-73 11.5       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.43-26  6.6      256  2.24-53  9.4       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.11-59  8.6      628  5.35-56  8.9       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.35-82 11.0 0.20   954  9.10-65  9.6       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  5.33-73 11.1 1.10  1,454 14.43-71 10.1       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.50-63  8.0 0.30  1,810 17.33-70  9.7       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.42-80  8.5 0.20  2,010 19.15-71  9.6   -SLu2  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.51-37  5.7     2,160 20.06-70  9.3   -SLu1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  2.07-72  9.8     2,377 22.13-70  9.3       1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.39-84  9.7 1.10  2,754 25.52-74  9.4       1.56 5.1 ARa
11 82  464  5.22-60 11.6     3,218 31.14-71  9.7       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.55-75 10.9 0.10  3,394 33.09-71  9.8       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.18-63 10.9     3,605 35.27-71  9.8       1.38 7.7 DGr
14 49  456  5.40-85 12.4 1.40  4,061 41.07-78 10.1       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.48-69  6.0     4,195 41.55-74 10.0       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.45-25  3.2     4,429 42.40-74  9.6       0.39 2.8 ARa
4,429 42.40-77 9.6 5.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 JPe-30-AHö 4 AHö-26-JPe 5 JPe-28-SLu 6 JPe-19-SLu 7 SLu-4-JPe-5-MGu 8 SLu-9-JPe-19-MGu 9 10 11 12 13 14 15 JPe-25-MCl-3-HÖh-0-JPa-11-MLi-3-MHo