Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 36(94) Stefan Lund IFK Göteborg 34.56 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.05  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.25-49  9.6 0.10   147  1.25-49  9.6       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.00-66  9.2 0.20   256  2.25-58  9.4       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.23-71  9.1 0.30   628  5.48-62  9.2       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.36-30  8.0      954  8.24-56  8.8       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.47-35  7.6     1,454 12.11-42  8.4       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.41-48  7.5 0.30  1,810 14.52-40  8.2       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.19-40  6.6 0.10  2,010 16.11-39  8.1   +JPe2  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.46-15  5.1     2,160 16.57-38  7.8   +JPe1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.28-5  6.8     2,377 18.25-32  7.7       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.30-26  6.6     2,754 20.55-29  7.6       1.56 5.1 ARa
11 82  464  5.42-69 12.3 1.30  3,218 26.37-40  8.3       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.39-55  9.4 0.20  3,394 28.16-43  8.3   +LNo1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.57-34  9.2     3,605 30.13-42  8.4       1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.19-32  7.3     4,061 33.32-42  8.3   +LNo1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.41-23  5.1     4,195 34.13-37  8.2   +LNo1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.43-14  3.1     4,429 34.56-35  7.9       0.39 2.8 ARa
4,429 34.56-36 7.9 3.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 JPe-28-SLu 6 JPe-19-SLu 7 SLu-4-JPe-5-MGu 8 SLu-9-JPe-19-MGu 9 10 LNo-18-SLu 11 SLu-22-LNo 12 SLu-11-LNo 13 SLu-17-LNo 14 SLu-7-LNo 15 SLu-8-LNo