Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 47(94) Lars Norrby Hestra IF 36.13 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.04  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.20-33  9.1      147  1.20-33  9.1       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.55-58  8.4 0.20   256  2.15-39  8.8       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.46-32  7.4      628  5.01-32  8.0       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.40-40  8.2      954  7.41-32  8.1       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.01-44  8.0     1,454 11.42-34  8.0       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.34-41  7.2 0.20  1,810 14.16-32  7.9       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.59-85  9.9 0.40  2,010 16.15-40  8.1       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.48-25  5.3     2,160 17.03-39  7.9       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.49-52  8.4     2,377 18.52-36  7.9       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.45-51  7.3 0.30  2,754 21.37-38  7.8       1.56 5.1 ARa
11 82  464  6.22-73 13.7 1.40  3,218 27.59-52  8.7       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.28-30  8.3     3,394 29.27-52  8.7   -SLu1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.03-46  9.7     3,605 31.30-49  8.7       1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.09-20  6.9     4,061 34.39-49  8.5   -SLu1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.42-35  5.2     4,195 35.21-45  8.4   -SLu1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.52-69  3.7     4,429 36.13-45  8.2       0.39 2.8 ARa
4,429 36.13-47 8.2 3.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 MGu-28-LNo 6 7 8 9 10 LNo-18-SLu 11 SLu-22-LNo 12 SLu-11-LNo 13 SLu-17-LNo 14 SLu-7-LNo 15 SLu-8-LNo