Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 30(94) Mats Liwell Södertälje Orientering 34.23 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.11  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.24-45  9.5 0.10   147  1.24-45  9.5       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.10-74 10.7 0.30   256  2.34-64 10.0       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.27-76  9.3 0.30   628  6.01-65  9.6       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.07-65  9.6 0.20   954  9.08-64  9.6   +MCl1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.20-54  8.7 0.40  1,454 13.28-58  9.3   -MCl1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.34-41  7.2 0.20  1,810 16.02-57  8.9   -MCl1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.11-11  5.9     2,010 17.13-53  8.6   -MCl1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.44-7  4.9     2,160 17.57-53  8.3   -MCl1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.47-47  8.2     2,377 19.44-51  8.3   -MCl2  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.23-14  6.3     2,754 22.07-45  8.0   -MCl2  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.30-30  9.7     3,218 26.37-40  8.3   +MCl3  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.25-21  8.0     3,394 28.02-37  8.3   -MCl1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.05-51  9.9     3,605 30.07-38  8.4   -BÖh6  1.38 7.7 DGr
14 49  456  2.46-4  6.1     4,061 32.53-33  8.1   -HÖh4  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.41-23  5.1     4,195 33.34-28  8.0   -MCl4  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.49-52  3.5     4,429 34.23-29  7.8   -MCl4  0.39 2.8 ARa
4,429 34.23-30 7.8 2.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 MLi-25-MCl 4 MLi-4-MCl 5 MCl-8-MLi 6 MCl-12-MLi-24-HÖh 7 MCl-12-MLi-26-HÖh 8 MCl-13-MLi-26-HÖh 9 MCl-12-MLi-8-HÖh 10 MCl-11-HÖh-5-MLi 11 AHo-10-MHo-1-JPa-2-HÖh-5-BÖh-29-MLi-1-MCl-0-RAn-2-MGu 12 HÖh-9-JPa-3-AHo-7-MHo-6-BÖh-20-MCl-3-MLi 13 BÖh-8-MCl-5-JPa-2-MHo-5-HÖh-0-MLi-6-AHo 14 HÖh-0-MCl-3-JPa-6-MLi-3-MHo 15 JPe-25-MCl-3-HÖh-0-JPa-11-MLi-3-MHo