Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 62(94) Bengt Öhlund IK Hakarpspojkarna 38.57 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.08  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.27-53  9.9      147  1.27-53  9.9       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.53-54  8.1      256  2.20-50  9.1       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.58-46  8.0      628  5.18-42  8.4       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.54-60  8.9      954  8.12-51  8.6   -AHo1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.36-29  7.2     1,454 11.48-36  8.1       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.04-72  8.6     1,810 14.52-40  8.2       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.37-73  8.1     2,010 16.29-43  8.2       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.13-82  8.1 0.10  2,160 17.42-48  8.2       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  3.24-89 15.7 1.30  2,377 21.06-65  8.9   -MHo2  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.31-28  6.7     2,754 23.37-59  8.6   -MHo2  1.56 5.1 ARa
11 82  464  5.31-63 11.9 0.40  3,218 29.08-61  9.1   -AHo4  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.31-40  8.6     3,394 30.39-60  9.0   -HÖh4  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.08-54 10.1     3,605 32.47-60  9.1   +MCl6  1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.23-67  9.6 0.50  4,061 37.10-64  9.2       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.51-79  6.3     4,195 38.01-60  9.1       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.56-81  4.0     4,429 38.57-60  8.8       0.39 2.8 ARa
4,429 38.57-62 8.8 3.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 AHo-23-BÖh 3 AHo-27-BÖh 4 AHo-9-BÖh 5 6 7 8 9 MHo-5-AHo-6-BÖh 10 MHo-3-AHo-11-BÖh 11 AHo-10-MHo-1-JPa-2-HÖh-5-BÖh-29-MLi-1-MCl-0-RAn-2-MGu 12 HÖh-9-JPa-3-AHo-7-MHo-6-BÖh-20-MCl-3-MLi 13 BÖh-8-MCl-5-JPa-2-MHo-5-HÖh-0-MLi-6-AHo 14 15