Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 63(94) Andreas Holmqvist Hestra IF 39.05 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.07  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.30-61 10.2 0.10   147  1.30-61 10.2       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.27-80 13.3 0.40   256  2.57-73 11.5       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.54-39  7.8      628  5.51-63  9.3       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.12-71  9.8 0.30   954  9.03-63  9.5   +BÖh1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  5.20-71 10.7 1.40  1,454 14.23-67  9.9       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.59-67  8.4 0.30  1,810 17.22-69  9.6   -MHo1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.22-49  6.8     2,010 18.44-68  9.3   +MHo1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.54-48  6.0     2,160 19.38-67  9.1       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  2.22-80 10.9 0.40  2,377 22.00-69  9.3   -MHo2  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.26-19  6.5     2,754 24.26-66  8.9   -MHo2  1.56 5.1 ARa
11 82  464  5.24-61 11.6 1.00  3,218 29.50-66  9.3   +MHo4  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.36-51  9.1 0.10  3,394 31.26-65  9.3   -HÖh4  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.47-78 13.2 0.40  3,605 34.13-67  9.5   -BÖh6  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.19-32  7.3     4,061 37.32-66  9.2       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.46-62  5.7     4,195 38.18-61  9.1       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.47-36  3.3     4,429 39.05-61  8.8       0.39 2.8 ARa
4,429 39.05-63 8.8 6.00 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 AHo-23-BÖh 3 AHo-27-BÖh 4 AHo-9-BÖh 5 AHo-19-MHo 6 MHo-9-AHo 7 AHo-9-MHo 8 AHo-17-MHo 9 MHo-5-AHo-6-BÖh 10 MHo-3-AHo-11-BÖh 11 AHo-10-MHo-1-JPa-2-HÖh-5-BÖh-29-MLi-1-MCl-0-RAn-2-MGu 12 HÖh-9-JPa-3-AHo-7-MHo-6-BÖh-20-MCl-3-MLi 13 BÖh-8-MCl-5-JPa-2-MHo-5-HÖh-0-MLi-6-AHo 14 15