Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 73(94) Magnus Fransson SOK Aneby 41.30 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.43  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  3.18-93 22.4 2.10   147  3.18-93 22.4       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.48-41  7.3 0.10   256  4.06-86 16.0   +MJo1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  4.18-85 11.6 1.40   628  8.24-87 13.4   -HTr2  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.07-65  9.6 0.40   954 11.31-85 12.1       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  5.01-66 10.0 1.40  1,454 16.32-78 11.4       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.43-52  7.6 0.30  1,810 19.15-78 10.6       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.12-14  6.0     2,010 20.27-77 10.2       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  2.20-93 15.6 1.30  2,160 22.47-78 10.5   -MJo2  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.42-37  7.8 0.10  2,377 24.29-77 10.3   -HGo2  1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.26-81  9.1 1.10  2,754 27.55-77 10.1   -MKv3  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.21-23  9.4     3,218 32.16-74 10.0   -AKä4  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.49-69 10.3 0.30  3,394 34.05-74 10.0   -AKä4  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.54-28  9.0     3,605 35.59-73 10.0   -MKv4  1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.01-53  8.8 1.00  4,061 40.00-75  9.8   -RHo2  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.42-35  5.2     4,195 40.42-70  9.7   -RHo2  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.48-43  3.4     4,429 41.30-70  9.4   -RHo2  0.39 2.8 ARa
4,429 41.30-73 9.4 11.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MFr-16-MJo 2 MFr-15-MJo 3 HTr-2-MKv-2-MFr 4 HTr-5-MKv-28-JHo-26-MFr 5 6 7 8 MJo-3-MFr-4-HGo 9 HGo-5-MFr-5-MJo 10 MJo-27-MKv-2-MFr-4-AKä-2-RHo 11 AKä-15-RHo-8-MJo-0-MKv-1-MFr 12 AKä-9-MKv-5-RHo-11-MFr-3-MJo 13 MKv-1-AKä-6-RHo-13-MFr-6-MJo 14 RHo-15-MJo-1-MFr 15 RHo-15-MFr-2-MJo