Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 68(94) Mattias Johansson IK Ymer 39.26 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.45  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.34-64 10.7 0.10   147  1.34-64 10.7       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.47-37  7.2      256  2.21-52  9.2   -MFr1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  6.11-90 16.6 3.00   628  8.32-88 13.6       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.49-55  8.6      954 11.21-84 11.9       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.53-39  7.8     1,454 15.14-74 10.5   +MKv1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.13-79  9.0 0.50  1,810 18.27-74 10.2       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.20-44  6.7     2,010 19.47-74  9.8   -MKv1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.57-54  6.3     2,160 20.44-74  9.6   +MFr2  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.50-54  8.4     2,377 22.34-75  9.5   -HGo2  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.52-56  7.6 0.20  2,754 25.26-72  9.2       1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.49-49 10.4     3,218 30.15-68  9.4   -AKä4  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.53-72 10.7 0.20  3,394 32.08-67  9.5   -AKä4  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.57-34  9.2     3,605 34.05-66  9.5   -MKv4  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.54-50  8.6 0.20  4,061 37.59-70  9.4   -RHo2  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.45-59  5.6     4,195 38.44-66  9.2   -RHo2  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.42-11  3.0     4,429 39.26-66  8.9   -RHo2  0.39 2.8 ARa
4,429 39.26-68 8.9 5.00 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MFr-16-MJo 2 MFr-15-MJo 3 4 5 MJo-6-MKv-26-JHo-29-HGo-24-RHo-0-AKä 6 MKv-16-MJo 7 MKv-12-MJo-20-HGo 8 MJo-3-MFr-4-HGo 9 HGo-5-MFr-5-MJo 10 MJo-27-MKv-2-MFr-4-AKä-2-RHo 11 AKä-15-RHo-8-MJo-0-MKv-1-MFr 12 AKä-9-MKv-5-RHo-11-MFr-3-MJo 13 MKv-1-AKä-6-RHo-13-MFr-6-MJo 14 RHo-15-MJo-1-MFr 15 RHo-15-MFr-2-MJo