Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 54(94) Marcus Kvarndal Istrums SK 37.28 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.46  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.18-29  8.8 0.10   147  1.18-29  8.8       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.36-5  5.5      256  1.54-10  7.4       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.28-77  9.3 0.50   628  5.22-45  8.5   -HTr2  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.15-3  6.9      954  7.37-30  8.0   -HTr1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  6.43-80 13.4 3.30  1,454 14.20-66  9.9   -MJo1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.51-64  8.0     1,810 17.11-67  9.5       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.24-54  7.0     2,010 18.35-66  9.2   +MJo1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  2.08-92 14.2 1.10  2,160 20.43-73  9.6   -AKä2  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.31-14  7.0     2,377 22.14-71  9.4   +RHo2  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.39-43  7.0     2,754 24.53-71  9.0   +MFr3  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.22-25  9.4 0.30  3,218 29.15-62  9.1   -AKä4  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.34-47  8.9 0.20  3,394 30.49-61  9.1   -AKä4  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.50-19  8.7     3,605 32.39-58  9.1   +AKä4  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.15-28  7.1 0.20  4,061 35.54-56  8.8   +AKä1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.46-62  5.7     4,195 36.40-52  8.7   +AKä1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.48-43  3.4     4,429 37.28-52  8.5   +AKä1  0.39 2.8 ARa
4,429 37.28-54 8.5 6.50 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 HTr-2-MKv-2-MFr 4 HTr-5-MKv-28-JHo-26-MFr 5 MJo-6-MKv-26-JHo-29-HGo-24-RHo-0-AKä 6 MKv-16-MJo 7 MKv-12-MJo-20-HGo 8 AKä-2-RHo-1-MKv 9 MKv-9-RHo-0-AKä 10 MJo-27-MKv-2-MFr-4-AKä-2-RHo 11 AKä-15-RHo-8-MJo-0-MKv-1-MFr 12 AKä-9-MKv-5-RHo-11-MFr-3-MJo 13 MKv-1-AKä-6-RHo-13-MFr-6-MJo 14 MKv-9-AKä 15 MKv-6-AKä