Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 25(94) Rickard Holmqvist Hestra IF 34.13 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.50  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.53-81 12.8 0.40   147  1.53-81 12.8       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.42-23  6.4      256  2.35-66 10.1       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.07-55  8.4 0.20   628  5.42-59  9.1   -HGo1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.29-15  7.6      954  8.11-48  8.6   -HGo1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.28-22  6.9     1,454 11.39-33  8.0   +AKä1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.47-58  7.8 0.20  1,810 14.26-35  8.0   +AKä1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.29-63  7.4 0.10  2,010 15.55-36  7.9   -AKä1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.47-20  5.2     2,160 16.42-33  7.7   -AKä2  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.41-34  7.8     2,377 18.23-31  7.7   -MKv2  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.38-41  7.0     2,754 21.01-31  7.6   -MKv3  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.06-13  8.8     3,218 25.07-23  7.8   -AKä4  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.47-66 10.1 0.30  3,394 26.54-24  7.9   -AKä4  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.52-26  8.8     3,605 28.46-24  8.0   -MKv4  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.58-52  8.7 0.50  4,061 32.44-28  8.1   +MJo2  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.43-41  5.3     4,195 33.27-24  8.0   +MFr2  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.46-30  3.3     4,429 34.13-24  7.7   +MJo2  0.39 2.8 ARa
4,429 34.13-25 7.7 2.50 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 RHo-28-HGo 2 3 HGo-4-RHo 4 HGo-14-RHo 5 MJo-6-MKv-26-JHo-29-HGo-24-RHo-0-AKä 6 HGo-27-RHo-1-AKä 7 AKä-3-RHo 8 AKä-2-RHo-1-MKv 9 MKv-9-RHo-0-AKä 10 MJo-27-MKv-2-MFr-4-AKä-2-RHo 11 AKä-15-RHo-8-MJo-0-MKv-1-MFr 12 AKä-9-MKv-5-RHo-11-MFr-3-MJo 13 MKv-1-AKä-6-RHo-13-MFr-6-MJo 14 RHo-15-MJo-1-MFr 15 RHo-15-MFr-2-MJo