Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 7(94) Håkan Gottfridsson Ulricehamns OK 30.37 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.51  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.21-39  9.2 0.20   147  1.21-39  9.2       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.46-30  7.0 0.10   256  2.07-25  8.3       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.31-7  6.8      628  4.38-17  7.4   +RHo1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.19-6  7.1      954  6.57-7  7.3   +RHo1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.18-12  6.6     1,454 10.15-8  7.0       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.44-54  7.7 0.40  1,810 12.59-9  7.2       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.08-4  5.7     2,010 14.07-9  7.0       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.44-7  4.9     2,160 14.51-9  6.9   -MJo2  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.33-18  7.1     2,377 16.24-8  6.9   +MFr2  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.19-10  6.1 0.20  2,754 18.43-6  6.8       1.56 5.1 ARa
11 82  464  3.58-8  8.5     3,218 22.41-7  7.0       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.26-25  8.1 0.10  3,394 24.07-7  7.1       1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.57-34  9.2 0.10  3,605 26.04-7  7.2       1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.09-20  6.9 0.20  4,061 29.13-11  7.2       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.37-6  4.6     4,195 29.50-7  7.1       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.47-36  3.3     4,429 30.37-7  6.9       0.39 2.8 ARa
4,429 30.37-7 6.9 2.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 RHo-28-HGo 2 3 HGo-4-RHo 4 HGo-14-RHo 5 MJo-6-MKv-26-JHo-29-HGo-24-RHo-0-AKä 6 HGo-27-RHo-1-AKä 7 MKv-12-MJo-20-HGo 8 MJo-3-MFr-4-HGo 9 HGo-5-MFr-5-MJo 10 11 12 13 14 15