Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 6(94) Henrik Tryggesson FK Friskus Varberg 29.34 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.47  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.04-2  7.3      147  1.04-2  7.3       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.35-3  5.4      256  1.39-1  6.4       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.41-25  7.2 0.20   628  4.20-4  6.9   +MKv2  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.12-2  6.7      954  6.32-1  6.8   +MKv1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  2.59-3  6.0     1,454  9.31-1  6.5   +ALo2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.07-4  5.9     1,810 11.38-1  6.4   +JSa2  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.39-76  8.2 0.30  2,010 13.17-3  6.6   -JSa2  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.47-20  5.2     2,160 14.04-2  6.5   -JSa2  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.27-3  6.7     2,377 15.31-1  6.5   -JSa2  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.08-3  5.7     2,754 17.39-2  6.4   +JSa2  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.02-10  8.7 0.20  3,218 21.41-3  6.7       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.19-10  7.5 0.10  3,394 23.00-3  6.8   +JSa2  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.47-11  8.5 0.10  3,605 24.47-3  6.9   +JSa1  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.23-35  7.4 0.40  4,061 28.10-9  6.9   +JSa1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.37-6  4.6     4,195 28.47-5  6.9   +JSa1  0.35 4.4 ARa
Mĺl    234  0.47-36  3.3     4,429 29.34-6  6.7   +JSa1  0.39 2.8 ARa
4,429 29.34-6 6.7 2.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek frĺn en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att nĺgon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + tvĺ-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur mĺnga det är i klungan förutom Du själv. OBS att bĺde "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna stĺr antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 HTr-2-MKv-2-MFr 4 HTr-5-MKv-28-JHo-26-MFr 5 HTr-5-ALo-2-JSa 6 HTr-5-JSa-7-ALo 7 JSa-5-ALo-15-HTr 8 JSa-3-ALo-1-HTr 9 JSa-5-HTr-0-ALo 10 HTr-7-JSa-1-ALo 11 HTr-18-JSa-4-ALo 12 HTr-10-JSa-13-ALo 13 HTr-4-JSa-18-ALo 14 HTr-9-JSa 15 HTr-11-JSa