Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 60(94) Antonio Lopez Ulricehamns OK 38.14 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.42  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.39-72 11.2 0.30   147  1.39-72 11.2       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.40-15  6.1      256  2.19-48  9.0       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.46-32  7.4 0.20   628  5.05-33  8.1   -JSa1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.42-44  8.3 0.20   954  7.47-38  8.2       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  6.49-82 13.6 3.40  1,454 14.36-69 10.0   -HTr2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.14-9  6.3     1,810 16.50-63  9.3   -HTr2  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.12-14  6.0     2,010 18.02-62  9.0   -JSa2  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.01-58  6.8 0.10  2,160 19.03-65  8.8   -JSa2  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.28-5  6.8     2,377 20.31-57  8.6   +HTr1  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.16-8  6.0     2,754 22.47-51  8.3   -HTr2  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.16-19  9.2 0.30  3,218 27.03-47  8.4   -JSa1  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.20-11  7.6 0.10  3,394 28.23-44  8.4   -HTr2  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.46-9  8.4     3,605 30.09-40  8.4       1.38 7.7 DGr
14 49  456  6.32-89 14.3 3.40  4,061 36.41-62  9.0       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.44-49  5.5     4,195 37.25-58  8.9       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.49-52  3.5     4,429 38.14-57  8.6       0.39 2.8 ARa
4,429 38.14-60 8.6 9.20 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 JSa-12-ALo 4 5 HTr-5-ALo-2-JSa 6 HTr-5-JSa-7-ALo 7 JSa-5-ALo-15-HTr 8 JSa-3-ALo-1-HTr 9 JSa-5-HTr-0-ALo 10 HTr-7-JSa-1-ALo 11 HTr-18-JSa-4-ALo 12 HTr-10-JSa-13-ALo 13 HTr-4-JSa-18-ALo 14 15