Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 49(94) Jonas Salén Ulricehamns OK 36.44 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.40  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.15-21  8.5 0.10   147  1.15-21  8.5   +JHo1  1.00 6.8 ARa
 2 47  109  2.19-88 21.3 1.40   256  3.34-83 13.9       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.19-66  8.9 0.50   628  6.53-79 11.0   +ALo1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.36-84 11.0 1.20   954 10.29-81 11.0       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  6.09-75 12.3 3.00  1,454 16.38-79 11.4   -HTr2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.05-2  5.9     1,810 18.43-77 10.3   -HTr2  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.14-22  6.2     2,010 19.57-75  9.9   +ALo2  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.03-64  7.0 0.10  2,160 21.00-75  9.7   +ALo2  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.26-2  6.6     2,377 22.26-73  9.4   +HTr2  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.20-12  6.2     2,754 24.46-69  9.0   -HTr2  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.13-15  9.1 0.30  3,218 28.59-59  9.0   +ALo1  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.11-2  6.7     3,394 30.10-55  8.9   -HTr2  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.41-4  8.0     3,605 31.51-52  8.8   -HTr1  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.28-40  7.6 0.40  4,061 35.19-51  8.7   -HTr1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.39-12  4.9     4,195 35.58-47  8.6   -HTr1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.46-30  3.3     4,429 36.44-47  8.3   -HTr1  0.39 2.8 ARa
4,429 36.44-49 8.3 8.20 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JSa-15-JHo 2 JHo-5-REn-21-JSa 3 JSa-12-ALo 4 5 HTr-5-ALo-2-JSa 6 HTr-5-JSa-7-ALo 7 JSa-5-ALo-15-HTr 8 JSa-3-ALo-1-HTr 9 JSa-5-HTr-0-ALo 10 HTr-7-JSa-1-ALo 11 HTr-18-JSa-4-ALo 12 HTr-10-JSa-13-ALo 13 HTr-4-JSa-18-ALo 14 HTr-9-JSa 15 HTr-11-JSa