Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 14(94) Robert Enbom Vänersborgs SK 31.53 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.41  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.27-53  9.9 0.20   147  1.27-53  9.9       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.46-30  7.0 0.10   256  2.13-37  8.7   -JHo1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.38-20  7.1      628  4.51-28  7.7       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.29-15  7.6      954  7.20-21  7.7       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.04-45  8.1 0.50  1,454 11.24-27  7.8       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.29-31  7.0     1,810 13.53-27  7.7       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.22-49  6.8 0.10  2,010 15.15-25  7.6       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.48-25  5.3     2,160 16.03-23  7.4       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.40-33  7.7 0.10  2,377 17.43-23  7.5       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.31-28  6.7 0.20  2,754 20.14-22  7.3       1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.14-17  9.1 0.20  3,218 24.28-18  7.6       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.15-5  7.1     3,394 25.43-16  7.6       1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.51-21  8.8     3,605 27.34-14  7.6       1.38 7.7 DGr
14 49  456  2.55-12  6.4     4,061 30.29-17  7.5       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.41-23  5.1     4,195 31.10-13  7.4       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.43-14  3.1     4,429 31.53-13  7.2       0.39 2.8 ARa
4,429 31.53-14 7.2 2.20 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 JHo-5-REn-21-JSa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15