Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 50(94) Tobias Johansson Falköpings AIK 37.00 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 9.39  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.14-17  8.4      147  1.14-17  8.4   +RAn1  1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.44-27  6.7      256  1.58-14  7.7       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.49-38  7.6      628  4.47-22  7.6       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.10-70  9.7 0.40   954  7.57-41  8.3       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.07-7  6.2     1,454 11.04-19  7.6       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.25-21  6.8     1,810 13.29-18  7.4       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  2.06-86 10.5 0.50  2,010 15.35-29  7.8       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.04-66  7.1 0.10  2,160 16.39-32  7.7       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  2.37-82 12.1 1.00  2,377 19.16-42  8.1       1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.33-82  9.4 1.10  2,754 22.49-52  8.3       1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.13-15  9.1     3,218 27.02-45  8.4       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.29-33  8.4 0.10  3,394 28.31-46  8.4       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.29-70 11.8 0.30  3,605 31.00-46  8.6       1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.38-74 10.2 1.30  4,061 35.38-52  8.8       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.39-12  4.9     4,195 36.17-48  8.6       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.43-14  3.1     4,429 37.00-48  8.4       0.39 2.8 ARa
4,429 37.00-50 8.4 6.00 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TJo-9-RAn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15