Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC 14(20) Bengt Hallen 89.01 (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.09.09 
  Alla klasser VAC + Ö 24 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  5.10-14 -22 21.5      240  5.10-14 -22 21.5   +BG 1  2.26 10.1 JÅS
 2 52  290 11.15-20 -29 38.8 5.40   530 16.25-20 -29 31.0   -AK 2  2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  9.32-14 -23 29.8 2.30   850 25.57-17 -26 30.5       3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 21.06-15 -24 22.2 25.20  1,800 47.03-15 -24 26.1   -KJ21  -2.00 -2. BS 
 5 55  350  8.31-17 -26 24.3 5.40  2,150 55.34-16 -25 25.8       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  6.22-16 -25 19.9 6.20  2,470 61.56-16 -25 25.1   -LW 1  0.02 0.1 BS 
 7 57  170  3.49-13 -21 22.5     2,640 65.45-15 -24 24.9       0.39 3.8 BS 
 8 58  400 10.59-17 -26 27.5 10.30  3,040 76.44-15 -24 25.2       0.15 0.6 BS 
 9 49  540  8.47-16 -25 16.3 7.10  3,580 85.31-15 -24 23.9   -EA 1  0.47 1.5 BS 
Mål    290  3.30-18 -27 12.1     3,870 89.01-15 -24 23.0       0.55 3.2 BS 
3,870 89.01-14 -24 23.0 63.10 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AP -2-TG-22-BH -7-BG 2 IO2-9-LE-9-BG-6-Lof-30-AK-1-BH -9-LW 3 GW -17-EJ-19-BH 4 KJ2-11-BH -34-LW-25-IE-11-Gör-60-IO2-46-IH2-1-AH2 5 LW -16-BH -39-AH2-5-IH2-11-Gör-39-IO2-43-AF2-7-SK 6 AH2-5-IH2-22-AF2-7-SK-5-Gör-37-LW-7-BH 7 BH -18-LW 8 BH -16-LW 9 EA -14-BH -23-PW3-18-LW