Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC 5(20) Loffen Johansson 57.49 (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.17.57 
  Alla klasser VAC + Ö 12 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  3.18-6 -11 13.8      240  3.18-6 -11 13.8   -LE 1  2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  3.48-4 -8  13.1      530  7.06-4 -9  13.4   -IO23  2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  4.33-2 -7  14.2      850 11.39-3 -7  13.7       3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 17.33-12 -21 18.5 20.30  1,800 29.12-7 -14 16.2   +MJ31  -2.00 -2. BS 
 5 55  350  6.12-11 -17 17.7 4.10  2,150 35.24-8 -15 16.5       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  4.18-8 -13 13.4 4.20  2,470 39.42-7 -14 16.1   +TG 1  0.02 0.1 BS 
 7 57  170  2.22-7 -10 13.9 1.30  2,640 42.04-6 -13 15.9   -AP 2  0.39 3.8 BS 
 8 58  400  8.22-9 -15 20.9 8.00  3,040 50.26-5 -11 16.6   +TG 2  0.15 0.6 BS 
 9 49  540  5.13-6 -12  9.7 4.00  3,580 55.39-6 -12 15.5   -AP 2  0.47 1.5 BS 
Mål    290  2.10-10 -16  7.5     3,870 57.49-6 -12 14.9   -AP 2  0.55 3.2 BS 
3,870 57.49-5 -12 14.9 42.30 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LE -11-Lof-37-GW-1-EJ-25-AK 2 IO2-9-LE-9-BG-6-Lof-30-AK-1-BH-9-LW 3 AP -12-TG-48-LE-16-Lof-18-MJ3-5-AK 4 Lof-7-MJ3 5 Lof-16-TG-38-MJ3-45-TK 6 Lof-11-TG-52-TK-1-MJ3 7 AP -12-Lof-10-TG-56-MJ3-9-TK 8 TK -14-AP-26-Lof-15-TG-15-PE 9 PE -23-TK-36-AP-13-Lof-13-TG