Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC 3(20) Tomas Karlsson 50.38 (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.24.16 
  Alla klasser VAC + Ö 8 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  3.13-5 -10 13.4      240  3.13-5 -10 13.4   +KW 2  2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  4.32-9 -17 15.6      530  7.45-6 -12 14.6       2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  5.05-6 -13 15.9      850 12.50-5 -12 15.1       3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 13.00-4 -8  13.7     1,800 25.50-4 -9  14.4       -2.00 -2. BS 
 5 55  350  4.54-3 -8  14.0     2,150 30.44-4 -9  14.3       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  3.42-3 -8  11.6 3.30  2,470 34.26-3 -8  13.9   +MJ31  0.02 0.1 BS 
 7 57  170  2.34-9 -15 15.1     2,640 37.00-2 -7  14.0   -MJ31  0.39 3.8 BS 
 8 58  400  6.27-3 -8  16.1 5.30  3,040 43.27-2 -7  14.3   +AP 1  0.15 0.6 BS 
 9 49  540  5.04-4 -9  9.4 2.10  3,580 48.31-2 -7  13.6       0.47 1.5 BS 
Mål    290  2.07-8 -13  7.3     3,870 50.38-3 -8  13.1       0.55 3.2 BS 
3,870 50.38-3 -8 13.1 11.10 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TK -9-KW-15-Gör 2 TK -22-Gör 3 4 BS -39-TK 5 Lof-16-TG-38-MJ3-45-TK 6 Lof-11-TG-52-TK -1-MJ3 7 AP -12-Lof-10-TG-56-MJ3-9-TK 8 TK -14-AP-26-Lof-15-TG-15-PE 9 PE -23-TK -36-AP-13-Lof-13-TG