Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
Ö 1(9) Per Eriksson 40.28 (tvåa Anders Kjellberg 41.58)  starttid: 17.33.29 
  Alla klasser VAC + Ö 1 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  2.30-2 -2  10.4      240  2.30-2 -2  10.4       2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  3.29-4 -6  12.0 0.40   530  5.59-2 -2  11.3   -IE 3  2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  3.33-2 -2  11.1      850  9.32-2 -2  11.2       3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 10.21-4 -5  10.9 12.30  1,800 19.53-3 -3  11.0   -KW 1  -2.00 -2. BS 
 5 55  350  4.42-4 -6  13.4 3.20  2,150 24.35-3 -3  11.4       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  2.29-1 -2  7.8 2.30  2,470 27.04-2 -2  11.0       0.02 0.1 BS 
 7 57  170  3.22-8 -18 19.8 2.40  2,640 30.26-3 -3  11.5       0.39 3.8 BS 
 8 58  400  4.58-2 -3  12.4 4.40  3,040 35.24-2 -2  11.6   -Lof2  0.15 0.6 BS 
 9 49  540  3.31-1 -2  6.5 2.40  3,580 38.55-1 -1  10.9       0.47 1.5 BS 
Mål    290  1.33-2 -3  5.3     3,870 40.28-1 -1  10.5       0.55 3.2 BS 
3,870 40.28-1 -1 10.5 29.00 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IH2-7-AH2-22-PE 2 IE -7-PE -12-IH2-2-AH2 3 KJ2-51-PE 4 KW -2-PE 5 PE -59-KW 6 7 8 TK -14-AP-26-Lof-15-TG-15-PE 9 PE -23-TK-36-AP-13-Lof-13-TG