Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC 9(20) Torgny Grönlund 65.04 (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.10.55 
  Alla klasser VAC + Ö 18 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  3.02-2 -5  12.6      240  3.02-2 -5  12.6   -AP 1  2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  4.24-6 -14 15.2      530  7.26-5 -11 14.0   -AP 1  2.36 9.0 JÅS
 3 53  320 10.11-17 -26 31.8      850 17.37-10 -18 20.7   -AP 1  3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 14.14-10 -16 15.0 21.30  1,800 31.51-9 -17 17.7   +LE 1  -2.00 -2. BS 
 5 55  350 10.51-18 -27 31.0 6.00  2,150 42.42-12 -20 19.9       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  4.13-7 -12 13.2 4.10  2,470 46.55-12 -20 19.0   -Lof1  0.02 0.1 BS 
 7 57  170  2.21-6 -9  13.8     2,640 49.16-10 -18 18.7   -AP 2  0.39 3.8 BS 
 8 58  400  8.27-10 -16 21.1 7.30  3,040 57.43-10 -18 19.0   -Lof2  0.15 0.6 BS 
 9 49  540  5.11-5 -11  9.6 2.20  3,580 62.54-10 -18 17.6   -AP 2  0.47 1.5 BS 
Mål    290  2.10-10 -16  7.5     3,870 65.04-10 -18 16.8   -AP 2  0.55 3.2 BS 
3,870 65.04-9 -18 16.8 41.30 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AP -2-TG -22-BH-7-BG 2 AP -1-TG 3 AP -12-TG -48-LE-16-Lof-18-MJ3-5-AK 4 AP -18-TG -10-LE 5 Lof-16-TG -38-MJ3-45-TK 6 Lof-11-TG -52-TK-1-MJ3 7 AP -12-Lof-10-TG -56-MJ3-9-TK 8 TK -14-AP-26-Lof-15-TG -15-PE 9 PE -23-TK-36-AP-13-Lof-13-TG