Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
Ö 9(9) Margareta Johansson 68.55 (Per Eriksson 40.28)  starttid: 17.11.13 
  Alla klasser VAC + Ö 21 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  7.15-9 -24 30.2 3.10   240  7.15-9 -24 30.2   -LW 2  2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  4.23-8 -13 15.1      530 11.38-9 -21 21.9       2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  7.03-9 -19 22.0 1.20   850 18.41-9 -20 22.0   +AK 1  3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 17.22-9 -20 18.3 20.40  1,800 36.03-9 -21 20.0   -Lof1  -2.00 -2. BS 
 5 55  350  6.59-9 -20 20.0 4.40  2,150 43.02-9 -21 20.0       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  4.28-8 -16 14.0 4.20  2,470 47.30-9 -21 19.2   -TK 1  0.02 0.1 BS 
 7 57  170  2.24-4 -11 14.1     2,640 49.54-9 -19 18.9   +TK 1  0.39 3.8 BS 
 8 58  400  8.50-7 -17 22.1 8.20  3,040 58.44-9 -20 19.3       0.15 0.6 BS 
 9 49  540  7.24-9 -22 13.7 6.00  3,580 66.08-9 -20 18.5       0.47 1.5 BS 
Mål    290  2.47-9 -26  9.6     3,870 68.55-9 -21 17.8   +KW 1  0.55 3.2 BS 
3,870 68.55-9 -21 17.8 48.30 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LW -15-IO2-14-MJ3-34-JÅS 2 3 AP -12-TG-48-LE-16-Lof-18-MJ3-5-AK 4 Lof-7-MJ3 5 Lof-16-TG-38-MJ3-45-TK 6 Lof-11-TG-52-TK-1-MJ3 7 AP -12-Lof-10-TG-56-MJ3-9-TK 8 9