Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
Ö 4(9) Jan-Åke Sörliklev 43.14 (Per Eriksson 40.28)  starttid: 17.16.36 
  Alla klasser VAC + Ö 3 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  2.26-1 -1  10.1      240  2.26-1 -1  10.1       2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  2.36-1 -1  9.0      530  5.02-1 -1  9.5       2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  3.21-1 -1  10.5      850  8.23-1 -1  9.9       3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 10.03-3 -4  10.6 12.10  1,800 18.26-1 -1  10.2       -2.00 -2. BS 
 5 55  350  4.12-3 -5  12.0 2.50  2,150 22.38-1 -1  10.5       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  3.29-3 -5  10.9 3.30  2,470 26.07-1 -1  10.6       0.02 0.1 BS 
 7 57  170  4.45-9 -24 27.9 4.00  2,640 30.52-4 -4  11.7       0.39 3.8 BS 
 8 58  400  5.43-4 -5  14.3 5.30  3,040 36.35-3 -3  12.0       0.15 0.6 BS 
 9 49  540  4.31-3 -5  8.4 3.40  3,580 41.06-3 -3  11.5       0.47 1.5 BS 
Mål    290  2.08-6 -14  7.4     3,870 43.14-3 -3  11.2       0.55 3.2 BS 
3,870 43.14-4 -3 11.2 31.40 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LW -15-IO2-14-MJ3-34-JÅS 2 3 4 5 6 7 8 9