Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC 13(20) Lena Waern 86.54 (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.12.12 
  Alla klasser VAC + Ö 23 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  5.47-15 -23 24.1      240  5.47-15 -23 24.1   +IO22  2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  7.44-16 -25 26.7      530 13.31-13 -22 25.5   -AK 2  2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  6.28-9 -17 20.2      850 19.59-14 -23 23.5   -Fre1  3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 24.35-18 -27 25.9 36.00  1,800 44.34-14 -23 24.8       -2.00 -2. BS 
 5 55  350  7.41-13 -22 22.0     2,150 52.15-15 -24 24.3       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  6.31-17 -26 20.4 6.20  2,470 58.46-15 -24 23.8   +BH 1  0.02 0.1 BS 
 7 57  170  4.14-15 -23 24.9 0.30  2,640 63.00-14 -23 23.9       0.39 3.8 BS 
 8 58  400 10.57-16 -25 27.4 9.30  3,040 73.57-14 -23 24.3       0.15 0.6 BS 
 9 49  540  9.12-17 -26 17.0 4.40  3,580 83.09-14 -23 23.2       0.47 1.5 BS 
Mål    290  3.45-19 -28 12.9     3,870 86.54-14 -23 22.5       0.55 3.2 BS 
3,870 86.54-13 -23 22.5 57.00 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LW -15-IO2-14-MJ3-34-JÅS 2 IO2-9-LE-9-BG-6-Lof-30-AK-1-BH-9-LW 3 Fre-12-LW -24-IO2 4 KJ2-11-BH-34-LW -25-IE-11-Gör-60-IO2-46-IH2-1-AH2 5 LW -16-BH-39-AH2-5-IH2-11-Gör-39-IO2-43-AF2-7-SK 6 AH2-5-IH2-22-AF2-7-SK-5-Gör-37-LW -7-BH 7 BH -18-LW 8 BH -16-LW 9 EA -14-BH-23-PW3-18-LW