Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC 6(20) Karin Johansson 58.56 (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.27.13 
  Alla klasser VAC + Ö 13 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  3.07-4 -8  13.0      240  3.07-4 -8  13.0       2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  5.41-13 -21 19.6 2.20   530  8.48-11 -18 16.6       2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  6.09-8 -15 19.2 1.50   850 14.57-7 -14 17.6       3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 13.51-8 -14 14.6 16.20  1,800 28.48-6 -13 16.0   +BH 1  -2.00 -2. BS 
 5 55  350  4.58-5 -10 14.2 3.10  2,150 33.46-5 -12 15.7       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  4.31-9 -17 14.1 4.30  2,470 38.17-6 -13 15.5       0.02 0.1 BS 
 7 57  170  2.09-3 -6  12.6     2,640 40.26-4 -11 15.3       0.39 3.8 BS 
 8 58  400 10.32-13 -20 26.3 10.10  3,040 50.58-6 -14 16.8       0.15 0.6 BS 
 9 49  540  5.57-9 -15 11.0 5.00  3,580 56.55-7 -13 15.9       0.47 1.5 BS 
Mål    290  2.01-6 -11  7.0     3,870 58.56-7 -13 15.2       0.55 3.2 BS 
3,870 58.56-6 -13 15.2 43.20 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 KJ2-51-PE 4 KJ2-11-BH-34-LW-25-IE-11-Gör-60-IO2-46-IH2-1-AH2 5 6 7 KW -36-KJ2 8 KJ2-25-SK-18-AF2-16-GW-3-IE 9 SK -10-AF2-24-KJ2