Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
Ö 7(9) Ida Holmedahl 59.54 (Per Eriksson 40.28)  starttid: 17.32.37 
  Alla klasser VAC + Ö 14 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  2.53-3 -4  12.0      240  2.53-3 -4  12.0   +AH21  2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  4.10-7 -11 14.4 0.30   530  7.03-5 -8  13.3   -IE 3  2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  4.38-7 -9  14.5      850 11.41-5 -8  13.7   -IE 2  3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 14.50-7 -17 15.6 17.40  1,800 26.31-6 -10 14.7   +AH21  -2.00 -2. BS 
 5 55  350  6.19-8 -19 18.0 4.30  2,150 32.50-7 -11 15.3   -AH22  1.21 3.9 BS 
 6 46  320  4.20-6 -14 13.5 4.20  2,470 37.10-7 -11 15.0   -AH21  0.02 0.1 BS 
 7 57  170  2.30-5 -13 14.7 1.40  2,640 39.40-7 -10 15.0   -SK 2  0.39 3.8 BS 
 8 58  400 10.56-9 -24 27.3 10.40  3,040 50.36-8 -13 16.6   -Gör2  0.15 0.6 BS 
 9 49  540  7.00-7 -19 13.0 5.50  3,580 57.36-7 -14 16.1   -Gör2  0.47 1.5 BS 
Mål    290  2.18-8 -19  7.9     3,870 59.54-7 -14 15.5   +AH21  0.55 3.2 BS 
3,870 59.54-7 -14 15.5 45.10 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IH2-7-AH2-22-PE 2 IE -7-PE-12-IH2-2-AH2 3 IE -7-AH2-3-IH2 4 KJ2-11-BH-34-LW-25-IE-11-Gör-60-IO2-46-IH2-1-AH2 5 LW -16-BH-39-AH2-5-IH2-11-Gör-39-IO2-43-AF2-7-SK 6 AH2-5-IH2-22-AF2-7-SK-5-Gör-37-LW-7-BH 7 IE -9-GW-7-AF2-19-SK-3-AH2-5-IH2-17-Gör 8 Gör-11-AH2-9-IH2 9 Gör-2-IH2-3-AH2