Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC 12(20) Gunnar Waern 71.58 (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.17.28 
  Alla klasser VAC + Ö 22 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  4.24-12 -19 18.3      240  4.24-12 -19 18.3   +EJ 1  2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  5.19-11 -19 18.3 0.40   530  9.43-12 -19 18.3   +EJ 1  2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  7.19-11 -20 22.9 1.20   850 17.02-9 -16 20.0       3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 20.04-14 -23 21.1 23.40  1,800 37.06-13 -22 20.6       -2.00 -2. BS 
 5 55  350  7.46-14 -23 22.2 5.20  2,150 44.52-13 -22 20.9       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  5.55-13 -22 18.5 5.50  2,470 50.47-13 -22 20.6   +IE 1  0.02 0.1 BS 
 7 57  170  3.28-11 -19 20.4 2.20  2,640 54.15-13 -22 20.5   -IE 2  0.39 3.8 BS 
 8 58  400  7.27-6 -12 18.6     3,040 61.42-13 -22 20.3   +IE 1  0.15 0.6 BS 
 9 49  540  7.31-15 -24 13.9 6.10  3,580 69.13-13 -22 19.3       0.47 1.5 BS 
Mål    290  2.45-16 -24  9.5     3,870 71.58-13 -22 18.6       0.55 3.2 BS 
3,870 71.58-12 -22 18.6 45.20 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LE -11-Lof-37-GW -1-EJ-25-AK 2 GW -11-EJ-46-Fre 3 GW -17-EJ-19-BH 4 5 GW -28-IE 6 GW -7-IE 7 IE -9-GW -7-AF2-19-SK-3-AH2-5-IH2-17-Gör 8 KJ2-25-SK-18-AF2-16-GW -3-IE 9