Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
Ö 2(9) Anders Kjellberg 41.58 (Per Eriksson 40.28)  starttid: 17.19.08 
  Alla klasser VAC + Ö 2 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  3.10-5 -9  13.2 0.40   240  3.10-5 -9  13.2       2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  3.15-3 -3  11.2      530  6.25-3 -5  12.1   +BH 2  2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  4.26-5 -5  13.9 1.00   850 10.51-4 -4  12.8   -MJ31  3.21 10.5 JÅS
 4 54  950  8.41-2 -3  9.1     1,800 19.32-2 -2  10.9       -2.00 -2. BS 
 5 55  350  4.46-5 -7  13.6 3.20  2,150 24.18-2 -2  11.3       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  3.35-5 -7  11.2 3.30  2,470 27.53-3 -3  11.3   -BL 1  0.02 0.1 BS 
 7 57  170  1.46-2 -3  10.4 1.10  2,640 29.39-2 -2  11.2       0.39 3.8 BS 
 8 58  400  5.29-3 -4  13.7 5.10  3,040 35.08-1 -1  11.6       0.15 0.6 BS 
 9 49  540  5.02-5 -8  9.3 4.10  3,580 40.10-2 -2  11.2       0.47 1.5 BS 
Mål    290  1.48-5 -7  6.2     3,870 41.58-2 -2  10.8       0.55 3.2 BS 
3,870 41.58-2 -2 10.8 19.00 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LE -11-Lof-37-GW-1-EJ-25-AK 2 IO2-9-LE-9-BG-6-Lof-30-AK -1-BH-9-LW 3 AP -12-TG-48-LE-16-Lof-18-MJ3-5-AK 4 5 BL -35-AK 6 BL -3-AK 7 8 9