Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC Utg(20) Börje Gustavsson (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.09.51 Utg:53,54.. saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  4.35-13 -20 19.1      240  4.35-13 -20 19.1   -BH 1  2.26 10.1 JÅS
 2 52  290 10.31-19 -28 36.3      530 15.06-17 -26 28.5   -IO23  2.36 9.0 JÅS
 3 53  320          -14.30   850                 3.21 10.5 JÅS
 4 54  950           8.10  1,800                 -2.00 -2. BS 
 5 55  350           -6.30  2,150                 1.21 3.9 BS 
 6 46  320           -1.50  2,470                 0.02 0.1 BS 
 7 57  170           -3.20  2,640                 0.39 3.8 BS 
 8 58  400           -1.00  3,040                 0.15 0.6 BS 
 9 49  540           -4.50  3,580                 0.47 1.5 BS 
Mål    290 22.50-20 -29 78.7     3,870                 0.55 3.2 BS 
3,870 37.56-19 9.8-18.10 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AP -2-TG-22-BH-7-BG 2 IO2-9-LE-9-BG -6-Lof-30-AK-1-BH-9-LW 3 4 5 6 7 8 9