Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC 10(20) Anders Pettersson 65.53 (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.09.39 
  Alla klasser VAC + Ö 19 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  4.16-11 -18 17.8      240  4.16-11 -18 17.8   +TG 1  2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  4.25-7 -15 15.2      530  8.41-10 -17 16.4   +TG 1  2.36 9.0 JÅS
 3 53  320 10.00-16 -25 31.3      850 18.41-12 -20 22.0   +TG 1  3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 14.08-9 -15 14.9 79.10  1,800 32.49-11 -19 18.2       -2.00 -2. BS 
 5 55  350  5.19-8 -13 15.2     2,150 38.08-10 -18 17.7   +LE 1  1.21 3.9 BS 
 6 46  320  6.10-14 -23 19.3 5.00  2,470 44.18-10 -18 17.9       0.02 0.1 BS 
 7 57  170  5.52-18 -27 34.5     2,640 50.10-11 -20 19.0   +Lof2  0.39 3.8 BS 
 8 58  400  8.08-8 -14 20.3     3,040 58.18-11 -19 19.2   -TK 1  0.15 0.6 BS 
 9 49  540  5.26-8 -14 10.1     3,580 63.44-11 -19 17.8   +Lof2  0.47 1.5 BS 
Mål    290  2.09-9 -15  7.4     3,870 65.53-11 -19 17.0   +Lof2  0.55 3.2 BS 
3,870 65.53-10 -19 17.0 84.10 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AP -2-TG-22-BH-7-BG 2 AP -1-TG 3 AP -12-TG-48-LE-16-Lof-18-MJ3-5-AK 4 AP -18-TG-10-LE 5 AP -6-LE 6 Fre-27-AP 7 AP -12-Lof-10-TG-56-MJ3-9-TK 8 TK -14-AP -26-Lof-15-TG-15-PE 9 PE -23-TK-36-AP -13-Lof-13-TG