Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
Ö 5(9) Fredrik Wessmark 44.28 (Per Eriksson 40.28)  starttid: 17.21.38 
  Alla klasser VAC + Ö 5 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  3.42-7 -15 15.4      240  3.42-7 -15 15.4       2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  2.48-2 -2  9.7      530  6.30-4 -6  12.3       2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  3.51-3 -3  12.0      850 10.21-3 -3  12.2   +LW 1  3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 13.46-6 -13 14.5 52.40  1,800 24.07-5 -6  13.4       -2.00 -2. BS 
 5 55  350  4.11-1 -3  12.0     2,150 28.18-5 -6  13.2       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  3.34-4 -6  11.1 3.00  2,470 31.52-5 -6  12.9       0.02 0.1 BS 
 7 57  170  1.52-3 -4  11.0-11.10  2,640 33.44-5 -6  12.8       0.39 3.8 BS 
 8 58  400  4.52-1 -2  12.2     3,040 38.36-5 -5  12.7       0.15 0.6 BS 
 9 49  540  4.28-2 -4  8.3     3,580 43.04-5 -5  12.0       0.47 1.5 BS 
Mål    290  1.24-1 -2  4.8     3,870 44.28-5 -5  11.5       0.55 3.2 BS 
3,870 44.28-5 -5 11.5 44.50 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 GW -11-EJ-46-Fre 3 Fre-12-LW-24-IO2 4 5 Fre-52-BS 6 Fre-27-AP 7 8 9