Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC Utg(20) Evert Jenhall (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.13.23 Utg:57,58.. saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  8.30-20 -29 35.4 3.20   240  8.30-20 -29 35.4   -GW 1  2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  5.29-12 -20 18.9      530 13.59-14 -23 26.4   -GW 1  2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  7.25-12 -21 23.2 0.20   850 21.24-15 -24 25.2       3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 30.24-20 -29 32.0 34.40  1,800 51.48-20 -29 28.8   -PW31  -2.00 -2. BS 
 5 55  350  7.25-12 -21 21.2 4.30  2,150 59.13-18 -27 27.5       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  5.20-11 -19 16.7     2,470 64.33-18 -27 26.1       0.02 0.1 BS 
 7 57  170           -2.40  2,640                 0.39 3.8 BS 
 8 58  400           -1.30  3,040                 0.15 0.6 BS 
 9 49  540           -2.20  3,580                 0.47 1.5 BS 
Mål    290 32.10-21 -30 110.     3,870                 0.55 3.2 BS 
3,870 96.43-21 25.0 39.20 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LE -11-Lof-37-GW-1-EJ -25-AK 2 GW -11-EJ -46-Fre 3 GW -17-EJ -19-BH 4 PW3-5-EJ 5 6 PW3-21-EJ 7 8 9