Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC 20(20) Börje Sundberg 53.26 (Sören Knuts 46.18)  starttid:   17. 1:48 Utg:51,52.. saknas
  Alla klasser VAC + Ö 9 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240           -3.30   240                 2.26 10.1 JÅS
 2 52  290           -3.20   530                 2.36 9.0 JÅS
 3 53  320 51.27-20 -29 160. 48.00   850 51.27-20 -29 60.5       3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 -2.00-1 -1  -2.     1,800 49.27-18 -27 27.5       -2.00 -2. BS 
 5 55  350  1.21-1 -1  3.9     2,150 50.48-14 -23 23.6       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  0.02-1 -1  0.1     2,470 50.50-14 -23 20.6       0.02 0.1 BS 
 7 57  170  0.39-1 -1  3.8     2,640 51.29-12 -21 19.5       0.39 3.8 BS 
 8 58  400  0.15-1 -1  0.6     3,040 51.44-7 -15 17.0       0.15 0.6 BS 
 9 49  540  0.47-1 -1  1.5     3,580 52.31-4 -9  14.7       0.47 1.5 BS 
Mål    290  0.55-1 -1  3.2     3,870 53.26-4 -9  13.8       0.55 3.2 BS 
3,870 53.26-20 -9 13.8 42.50 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 BS -39-TK 5 Fre-52-BS 6 BS -58-LE 7 BL -47-BS 8 9