Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC 4(20) Bengt Larsson 56.16 (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.08.55 
  Alla klasser VAC + Ö 10 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  3.19-7 -12 13.8      240  3.19-7 -12 13.8       2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  4.34-10 -18 15.7      530  7.53-7 -14 14.9       2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  9.59-15 -24 31.2      850 17.52-11 -19 21.0       3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 10.49-2 -6  11.4     1,800 28.41-5 -12 15.9       -2.00 -2. BS 
 5 55  350  5.15-6 -11 15.0     2,150 33.56-6 -13 15.8       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  4.07-6 -11 12.9 3.20  2,470 38.03-5 -12 15.4   +AK 1  0.02 0.1 BS 
 7 57  170  3.44-12 -20 22.0     2,640 41.47-5 -12 15.8       0.39 3.8 BS 
 8 58  400  6.16-2 -7  15.7     3,040 48.03-4 -9  15.8       0.15 0.6 BS 
 9 49  540  6.14-12 -18 11.5     3,580 54.17-5 -10 15.2       0.47 1.5 BS 
Mål    290  1.59-4 -9  6.8     3,870 56.16-5 -10 14.5       0.55 3.2 BS 
3,870 56.16-4 -10 14.5 3.20 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 BL -35-AK 6 BL -3-AK 7 BL -47-BS 8 9