Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC 7(20) Per Widström 61.49 (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.35.17 
  Alla klasser VAC + Ö 16 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  3.48-9 -16 15.8      240  3.48-9 -16 15.8       2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  4.16-5 -12 14.7      530  8.04-8 -15 15.2       2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  5.29-7 -14 17.1      850 13.33-6 -13 15.9       3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 16.16-11 -19 17.1 19.30  1,800 29.49-8 -15 16.6   +EJ 1  -2.00 -2. BS 
 5 55  350  5.18-7 -12 15.1 3.10  2,150 35.07-7 -14 16.3       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  7.11-18 -27 22.4 7.10  2,470 42.18-8 -16 17.1       0.02 0.1 BS 
 7 57  170  2.18-5 -8  13.5     2,640 44.36-7 -15 16.9       0.39 3.8 BS 
 8 58  400  9.57-11 -18 24.9 9.30  3,040 54.33-9 -17 17.9   +EA 2  0.15 0.6 BS 
 9 49  540  5.13-6 -12  9.7 4.00  3,580 59.46-8 -16 16.7       0.47 1.5 BS 
Mål    290  2.03-7 -12  7.1     3,870 61.49-8 -16 16.0       0.55 3.2 BS 
3,870 61.49-7 -16 16.0 43.20 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 PW3-5-EJ 5 6 PW3-21-EJ 7 8 PW3-11-EA-15-IO2 9 EA -14-BH-23-PW3-18-LW