Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC 2(20) Erik Aspelin 50.24 (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.45.50 
  Alla klasser VAC + Ö 7 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  3.23-8 -13 14.1      240  3.23-8 -13 14.1       2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  3.27-2 -5  11.9      530  6.50-3 -7  12.9       2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  4.55-5 -12 15.4 0.30   850 11.45-4 -10 13.8       3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 13.24-6 -10 14.1 16.00  1,800 25.09-3 -8  14.0       -2.00 -2. BS 
 5 55  350  5.30-9 -14 15.7 3.40  2,150 30.39-3 -8  14.3       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  4.06-5 -10 12.8 4.00  2,470 34.45-4 -9  14.1       0.02 0.1 BS 
 7 57  170  2.29-8 -12 14.6 1.40  2,640 37.14-3 -8  14.1       0.39 3.8 BS 
 8 58  400  6.57-5 -10 17.4 6.40  3,040 44.11-3 -8  14.5   -PW32  0.15 0.6 BS 
 9 49  540  4.25-2 -3  8.2     3,580 48.36-3 -8  13.6   +BH 1  0.47 1.5 BS 
Mål    290  1.48-3 -7  6.2     3,870 50.24-2 -7  13.0       0.55 3.2 BS 
3,870 50.24-2 -7 13.0 32.30 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 PW3-11-EA -15-IO2 9 EA -14-BH-23-PW3-18-LW