Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC 15(20) Ingemar Olsson 90.11 (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.10.13 
  Alla klasser VAC + Ö 25 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  8.01-17 -26 33.4      240  8.01-17 -26 33.4   -LW 2  2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  6.25-14 -23 22.1      530 14.26-16 -25 27.2   +LE 3  2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  7.56-13 -22 24.8      850 22.22-16 -25 26.3       3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 25.47-19 -28 27.1 38.20  1,800 48.09-16 -25 26.8       -2.00 -2. BS 
 5 55  350  7.55-15 -24 22.6     2,150 56.04-17 -26 26.1       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  6.18-15 -24 19.7 6.10  2,470 62.22-17 -26 25.2       0.02 0.1 BS 
 7 57  170  4.05-14 -22 24.0     2,640 66.27-16 -25 25.2       0.39 3.8 BS 
 8 58  400 13.36-18 -27 34.0 12.00  3,040 80.03-16 -25 26.3   -PW32  0.15 0.6 BS 
 9 49  540  7.25-14 -23 13.7 2.30  3,580 87.28-16 -25 24.4       0.47 1.5 BS 
Mål    290  2.43-15 -23  9.4     3,870 90.11-16 -25 23.3       0.55 3.2 BS 
3,870 90.11-15 -25 23.3 59.00 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LW -15-IO2-14-MJ3-34-JÅS 2 IO2-9-LE-9-BG-6-Lof-30-AK-1-BH-9-LW 3 Fre-12-LW-24-IO2 4 KJ2-11-BH-34-LW-25-IE-11-Gör-60-IO2-46-IH2-1-AH2 5 LW -16-BH-39-AH2-5-IH2-11-Gör-39-IO2-43-AF2-7-SK 6 7 8 PW3-11-EA-15-IO2 9