Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC 8(20) Ingemar Eriksson 62.34 (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.25.18 
  Alla klasser VAC + Ö 17 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  7.21-16 -25 30.6 3.50   240  7.21-16 -25 30.6       2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  6.42-15 -24 23.1 3.00   530 14.03-15 -24 26.5   +PE 3  2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  4.47-3 -10 14.9      850 18.50-13 -22 22.2   +AH22  3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 13.03-5 -9  13.7     1,800 31.53-10 -18 17.7   +Gör1  -2.00 -2. BS 
 5 55  350  5.37-10 -15 16.0 3.40  2,150 37.30-9 -17 17.4       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  5.34-12 -21 17.4 5.30  2,470 43.04-9 -17 17.4   -GW 1  0.02 0.1 BS 
 7 57  170  3.12-10 -17 18.8 2.20  2,640 46.16-8 -16 17.5   +GW 2  0.39 3.8 BS 
 8 58  400  7.39-7 -13 19.1 7.20  3,040 53.55-8 -16 17.7   -GW 1  0.15 0.6 BS 
 9 49  540  6.06-11 -17 11.3 5.00  3,580 60.01-9 -17 16.8       0.47 1.5 BS 
Mål    290  2.33-12 -20  8.8     3,870 62.34-9 -17 16.2       0.55 3.2 BS 
3,870 62.34-8 -17 16.2 30.40 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 IE -7-PE-12-IH2-2-AH2 3 IE -7-AH2-3-IH2 4 KJ2-11-BH-34-LW-25-IE -11-Gör-60-IO2-46-IH2-1-AH2 5 GW -28-IE 6 GW -7-IE 7 IE -9-GW-7-AF2-19-SK-3-AH2-5-IH2-17-Gör 8 KJ2-25-SK-18-AF2-16-GW-3-IE 9