Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
Ö 3(9) Anders Frick 43.14 (Per Eriksson 40.28)  starttid: 17.42.14 
  Alla klasser VAC + Ö 3 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  3.37-6 -14 15.1      240  3.37-6 -14 15.1       2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  4.09-6 -10 14.3      530  7.46-7 -13 14.7       2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  4.09-4 -4  13.0      850 11.55-7 -11 14.0       3.21 10.5 JÅS
 4 54  950  8.40-1 -2  9.1     1,800 20.35-4 -4  11.4   +SK 1  -2.00 -2. BS 
 5 55  350  4.11-1 -3  12.0 0.40  2,150 24.46-4 -4  11.5   +SK 1  1.21 3.9 BS 
 6 46  320  3.09-2 -3  9.8 3.00  2,470 27.55-4 -4  11.3   +SK 2  0.02 0.1 BS 
 7 57  170  1.41-1 -2  9.9     2,640 29.36-1 -1  11.2   -IE 2  0.39 3.8 BS 
 8 58  400  7.04-6 -11 17.7 6.30  3,040 36.40-4 -4  12.1       0.15 0.6 BS 
 9 49  540  4.50-4 -6  9.0 2.50  3,580 41.30-4 -4  11.6   -SK 1  0.47 1.5 BS 
Mål    290  1.44-3 -5  6.0     3,870 43.14-3 -3  11.2   -SK 1  0.55 3.2 BS 
3,870 43.14-3 -3 11.2 13.00 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 AF2-9-SK 5 LW -16-BH-39-AH2-5-IH2-11-Gör-39-IO2-43-AF2-7-SK 6 AH2-5-IH2-22-AF2-7-SK-5-Gör-37-LW-7-BH 7 IE -9-GW-7-AF2-19-SK-3-AH2-5-IH2-17-Gör 8 KJ2-25-SK-18-AF2-16-GW-3-IE 9 SK -10-AF2-24-KJ2