Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
Ö 8(9) Anders Holmedal 59.58 (Per Eriksson 40.28)  starttid: 17.32.34 
  Alla klasser VAC + Ö 15 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  3.03-4 -6  12.7      240  3.03-4 -6  12.7   -IH21  2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  4.05-5 -9  14.1 0.30   530  7.08-6 -10 13.5   -IE 3  2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  4.33-6 -7  14.2      850 11.41-5 -8  13.7   -IE 2  3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 14.54-8 -18 15.7 17.40  1,800 26.35-7 -11 14.8   -IH21  -2.00 -2. BS 
 5 55  350  6.13-7 -18 17.8 4.20  2,150 32.48-6 -10 15.3   +IH22  1.21 3.9 BS 
 6 46  320  4.20-6 -14 13.5 4.20  2,470 37.08-6 -10 15.0   +IH21  0.02 0.1 BS 
 7 57  170  2.30-5 -13 14.7 1.40  2,640 39.38-6 -9  15.0   -SK 2  0.39 3.8 BS 
 8 58  400 10.52-8 -23 27.2 10.30  3,040 50.30-7 -12 16.6   -Gör2  0.15 0.6 BS 
 9 49  540  7.12-8 -20 13.3 6.10  3,580 57.42-8 -15 16.1   -Gör2  0.47 1.5 BS 
Mål    290  2.16-7 -18  7.8     3,870 59.58-8 -15 15.5   -IH21  0.55 3.2 BS 
3,870 59.58-8 -15 15.5 45.10 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IH2-7-AH2-22-PE 2 IE -7-PE-12-IH2-2-AH2 3 IE -7-AH2-3-IH2 4 KJ2-11-BH-34-LW-25-IE-11-Gör-60-IO2-46-IH2-1-AH2 5 LW -16-BH-39-AH2-5-IH2-11-Gör-39-IO2-43-AF2-7-SK 6 AH2-5-IH2-22-AF2-7-SK-5-Gör-37-LW-7-BH 7 IE -9-GW-7-AF2-19-SK-3-AH2-5-IH2-17-Gör 8 Gör-11-AH2-9-IH2 9 Gör-2-IH2-3-AH2