Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC 11(20) Göran Jonsson 68.24 (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.23.46 
  Alla klasser VAC + Ö 20 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  4.07-10 -17 17.2      240  4.07-10 -17 17.2   -TK 2  2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  4.30-8 -16 15.5      530  8.37-9 -16 16.3       2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  6.56-10 -18 21.7 1.10   850 15.33-8 -15 18.3       3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 18.03-13 -22 19.0 21.30  1,800 33.36-12 -20 18.7   -IE 1  -2.00 -2. BS 
 5 55  350  8.16-16 -25 23.6 6.00  2,150 41.52-11 -19 19.5   -AH22  1.21 3.9 BS 
 6 46  320  4.43-10 -18 14.7 4.40  2,470 46.35-11 -19 18.9   -AF22  0.02 0.1 BS 
 7 57  170  2.13-4 -7  13.0     2,640 48.48-9 -17 18.5       0.39 3.8 BS 
 8 58  400 10.19-12 -19 25.8 9.50  3,040 59.07-12 -21 19.4   +AH22  0.15 0.6 BS 
 9 49  540  7.18-13 -21 13.5 6.00  3,580 66.25-12 -21 18.6   +IH22  0.47 1.5 BS 
Mål    290  1.59-4 -9  6.8     3,870 68.24-12 -20 17.7       0.55 3.2 BS 
3,870 68.24-11 -20 17.7 49.10 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TK -9-KW-15-Gör 2 TK -22-Gör 3 Gör-37-KW 4 KJ2-11-BH-34-LW-25-IE-11-Gör-60-IO2-46-IH2-1-AH2 5 LW -16-BH-39-AH2-5-IH2-11-Gör-39-IO2-43-AF2-7-SK 6 AH2-5-IH2-22-AF2-7-SK-5-Gör-37-LW-7-BH 7 IE -9-GW-7-AF2-19-SK-3-AH2-5-IH2-17-Gör 8 Gör-11-AH2-9-IH2 9 Gör-2-IH2-3-AH2