Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
Ö 6(9) Krister Wessmark 57.16 (Per Eriksson 40.28)  starttid: 17.22.53 
  Alla klasser VAC + Ö 11 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  4.45-8 -21 19.8 2.10   240  4.45-8 -21 19.8   -TK 2  2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  6.00-9 -22 20.7 3.20   530 10.45-8 -20 20.3       2.36 9.0 JÅS
 3 53  320  6.18-8 -16 19.7 2.50   850 17.03-8 -17 20.1       3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 13.24-5 -10 14.1     1,800 30.27-8 -16 16.9   +PE 1  -2.00 -2. BS 
 5 55  350  5.43-6 -16 16.3 4.20  2,150 36.10-8 -16 16.8       1.21 3.9 BS 
 6 46  320  5.20-9 -19 16.7 5.20  2,470 41.30-8 -15 16.8       0.02 0.1 BS 
 7 57  170  2.40-7 -16 15.7 2.00  2,640 44.10-8 -14 16.7       0.39 3.8 BS 
 8 58  400  6.14-5 -6  15.6     3,040 50.24-6 -10 16.6       0.15 0.6 BS 
 9 49  540  5.06-6 -10  9.4 4.20  3,580 55.30-6 -11 15.5       0.47 1.5 BS 
Mål    290  1.46-4 -6  6.1     3,870 57.16-6 -11 14.8   -MJ31  0.55 3.2 BS 
3,870 57.16-6 -11 14.8 24.20 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TK -9-KW -15-Gör 2 3 Gör-37-KW 4 KW -2-PE 5 PE -59-KW 6 7 KW -36-KJ2 8 LE -29-KW 9 KW -26-LE