Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC 22(22) Ingemar Olsson 87.40 (Mats Kristiansson 32.01)  starttid: 16.57.41 
  Alla klasser VAC + Ö 29 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  3.55-15 -21 13.1      300  3.55-15 -21 13.1       1.19 4.4 MK 
 2 52  670 10.58-17 -24 16.4 2.40   970 14.53-17 -24 15.3       3.46 5.6 HG 
 3 53  570 10.26-18 -24 18.3 1.40  1,540 25.19-17 -23 16.4   -Lof1  3.57 6.9 MK 
 4 54  350  9.07-22 -29 26.0 1.10  1,890 34.26-18 -24 18.2       3.38 10.4 MK 
 5 55  380  9.13-21 -28 24.3 2.30  2,270 43.39-22 -28 19.2   -IE 3  3.03 8.0 MK 
 6 56  620 12.02-18 -25 19.4 2.10  2,890 55.41-21 -27 19.3   -RC 3  4.30 7.3 MK 
 7 57  450  8.56-17 -23 19.9     3,340 64.37-20 -26 19.3       4.03 9.0 AK2
 8 58  300 16.28-21 -28 54.9 9.30  3,640 81.05-21 -28 22.3   -DS 1  3.08 10.4 MK 
 9 59  300  3.43-20 -26 12.4     3,940 84.48-22 -29 21.5   -BS 3  1.50 6.1 HG 
Mål    250  2.52-17 -24 11.5     4,190 87.40-22 -29 20.9   -Mar2  1.28 5.9 AK2
4,190 87.40-22 -29 20.9 19.40 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IO2-40-BH 2 IO2-43-SO 3 Lof-3-IO2-65-PI-5-MK-79-BH-53-GW-60-LW-64-BW-7-PG-20-UJ-5-JN-7-HG-8-TG 4 IO2-65-HG-13-UJ-6-PG-9-JN-5-GW-5-BW-13-BH 5 BH -19-PG-71-IE-7-IO2-5-UJ-4-GW-90-AK2-2-EA-10-LW 6 RC -5-LW-7-TG-8-IO2 7 IO2-25-LW-39-TG 8 DS -4-IO2-23-Mar-32-BG-15-BS-18-SK-52-MK4 9 BS -14-IO2-11-SK-2-Mar-34-MK4-14-BG-40-DS