Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC 4(22) Erik Aspelin 46.17 (Mats Kristiansson 32.01)  starttid: 17.16.44 
  Alla klasser VAC + Ö 7 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.01-4 -5  6.7      300  2.01-4 -5  6.7   -AK22  1.19 4.4 MK 
 2 52  670  6.42-10 -16 10.0 1.00   970  8.43-5 -10  9.0       3.46 5.6 HG 
 3 53  570  6.52-10 -12 12.0 0.50  1,540 15.35-6 -9  10.1   -AK21  3.57 6.9 MK 
 4 54  350  5.57-9 -14 17.0 0.20  1,890 21.32-7 -10 11.4   -AK21  3.38 10.4 MK 
 5 55  380  4.45-5 -9  12.5     2,270 26.17-5 -8  11.6   -AK22  3.03 8.0 MK 
 6 56  620  5.35-3 -4  9.0     2,890 31.52-3 -6  11.0   +GW 3  4.30 7.3 MK 
 7 57  450  5.13-5 -8  11.6     3,340 37.05-3 -6  11.1   -UJ 3  4.03 9.0 AK2
 8 58  300  5.11-7 -11 17.3 0.20  3,640 42.16-3 -5  11.6       3.08 10.4 MK 
 9 59  300  2.26-8 -12  8.1     3,940 44.42-4 -7  11.3       1.50 6.1 HG 
Mål    250  1.35-4 -5  6.3     4,190 46.17-4 -7  11.0   +IE 2  1.28 5.9 AK2
4,190 46.17-4 -7 11.0 2.30 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MK -45-UJ-42-JN-61-AK2-7-EA -3-PG-22-GN 2 BG -34-PG-8-UJ-13-JN-30-TG-50-IE-2-RC-20-HG-1-AK2-20-EA 3 IE -77-AK2-1-EA -26-RC-25-BG-65-Mar 4 AK2-3-EA -73-RC-55-BG 5 BH -19-PG-71-IE-7-IO2-5-UJ-4-GW-90-AK2-2-EA -10-LW 6 JN -9-HG-22-BW-8-Lof-88-IE-83-EA -14-GW-7-BH-4-UJ-39-AK2 7 UJ -9-AK2-4-IE-2-EA 8 SO -71-IE-4-AK2-1-BW-27-EA -46-UJ 9 SO -48-AK2-17-BW-20-IE-27-EA -21-UJ