Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC 2(22) Henry Gross 37.09 (Mats Kristiansson 32.01)  starttid: 17.20.01 
  Alla klasser VAC + Ö 2 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  1.19-1 -1  4.4      300  1.19-1 -1  4.4       1.19 4.4 MK 
 2 52  670  3.46-1 -1  5.6      970  5.05-1 -1  5.2   +AK21  3.46 5.6 HG 
 3 53  570  3.59-2 -2  7.0     1,540  9.04-1 -1  5.9   -UJ 3  3.57 6.9 MK 
 4 54  350  4.07-2 -3  11.8 0.20  1,890 13.11-2 -2  7.0   +UJ 6  3.38 10.4 MK 
 5 55  380  3.12-2 -3  8.4     2,270 16.23-2 -2  7.2       3.03 8.0 MK 
 6 56  620  8.51-15 -21 14.3 4.10  2,890 25.14-2 -2  8.7   -JN 1  4.30 7.3 MK 
 7 57  450  4.36-3 -4  10.2 0.30  3,340 29.50-2 -2  8.9   +JN 1  4.03 9.0 AK2
 8 58  300  3.57-2 -4  13.2 0.40  3,640 33.47-2 -2  9.3       3.08 10.4 MK 
 9 59  300  1.50-1 -1  6.1     3,940 35.37-3 -3  9.0   -JN 1  1.50 6.1 HG 
Mål    250  1.32-3 -4  6.1     4,190 37.09-2 -2  8.9   -JN 1  1.28 5.9 AK2
4,190 37.09-2 -2 8.9 5.40 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 BG -34-PG-8-UJ-13-JN-30-TG-50-IE-2-RC-20-HG -1-AK2-20-EA 3 Lof-3-IO2-65-PI-5-MK-79-BH-53-GW-60-LW-64-BW-7-PG-20-UJ-5-JN-7-HG -8-TG 4 IO2-65-HG -13-UJ-6-PG-9-JN-5-GW-5-BW-13-BH 5 6 JN -9-HG -22-BW-8-Lof-88-IE-83-EA-14-GW-7-BH-4-UJ-39-AK2 7 HG -8-JN 8 JN -18-HG 9 JN -8-HG