Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC 18(22) Bengt Hallen 74.06 (Mats Kristiansson 32.01)  starttid: 16.57.53 
  Alla klasser VAC + Ö 24 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  4.23-17 -23 14.6 1.40   300  4.23-17 -23 14.6       1.19 4.4 MK 
 2 52  670  7.41-12 -18 11.5      970 12.04-12 -18 12.4       3.46 5.6 HG 
 3 53  570 15.32-21 -28 27.3 7.30  1,540 27.36-20 -26 17.9       3.57 6.9 MK 
 4 54  350  8.34-20 -26 24.5 1.10  1,890 36.10-21 -27 19.1   -HG 6  3.38 10.4 MK 
 5 55  380  5.40-10 -16 14.9     2,270 41.50-20 -26 18.4       3.03 8.0 MK 
 6 56  620  9.14-16 -22 14.9     2,890 51.04-19 -25 17.7   -EA 3  4.30 7.3 MK 
 7 57  450  7.54-12 -18 17.6     3,340 58.58-18 -24 17.7       4.03 9.0 AK2
 8 58  300  9.12-16 -22 30.7 2.50  3,640 68.10-18 -24 18.7   +GW 1  3.08 10.4 MK 
 9 59  300  3.32-18 -23 11.8     3,940 71.42-19 -25 18.2   -GW 1  1.50 6.1 HG 
Mål    250  2.24-11 -16  9.6     4,190 74.06-18 -24 17.7   -GW 1  1.28 5.9 AK2
4,190 74.06-18 -24 17.7 13.10 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IO2-40-BH 2 3 Lof-3-IO2-65-PI-5-MK-79-BH -53-GW-60-LW-64-BW-7-PG-20-UJ-5-JN-7-HG-8-TG 4 IO2-65-HG-13-UJ-6-PG-9-JN-5-GW-5-BW-13-BH 5 BH -19-PG-71-IE-7-IO2-5-UJ-4-GW-90-AK2-2-EA-10-LW 6 JN -9-HG-22-BW-8-Lof-88-IE-83-EA-14-GW-7-BH -4-UJ-39-AK2 7 Lof-69-BH -19-GW 8 Lof-39-BH -3-GW 9 Lof-74-GW-7-BH