Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC 1(22) Mats Kristiansson 32.01 (tvåa Henry Gross 37.09)  starttid: 17.14.51 
  Alla klasser VAC + Ö 1 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  1.19-1 -1  4.4      300  1.19-1 -1  4.4       1.19 4.4 MK 
 2 52  670  4.03-2 -2  6.0      970  5.22-2 -2  5.5       3.46 5.6 HG 
 3 53  570  3.57-1 -1  6.9     1,540  9.19-2 -2  6.0   -PI 1  3.57 6.9 MK 
 4 54  350  3.38-1 -1  10.4     1,890 12.57-1 -1  6.9   +PI 1  3.38 10.4 MK 
 5 55  380  3.03-1 -1  8.0     2,270 16.00-1 -1  7.0       3.03 8.0 MK 
 6 56  620  4.30-1 -1  7.3     2,890 20.30-1 -1  7.1       4.30 7.3 MK 
 7 57  450  4.33-1 -2  10.1 0.20  3,340 25.03-1 -1  7.5       4.03 9.0 AK2
 8 58  300  3.08-1 -1  10.4     3,640 28.11-1 -1  7.7       3.08 10.4 MK 
 9 59  300  2.19-5 -9  7.7 0.30  3,940 30.30-2 -2  7.7       1.50 6.1 HG 
Mål    250  1.31-1 -2  6.1     4,190 32.01-1 -1  7.6       1.28 5.9 AK2
4,190 32.01-1 -1 7.6 0.50 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MK -45-UJ-42-JN-61-AK2-7-EA-3-PG-22-GN 2 Lof-60-GW-9-PI-1-LW-75-BW-16-Mar-18-MK 3 Lof-3-IO2-65-PI-5-MK -79-BH-53-GW-60-LW-64-BW-7-PG-20-UJ-5-JN-7-HG-8-TG 4 MK -14-PI-17-Lof 5 MK -20-PI-2-SO 6 MK -86-SO-8-PI 7 8 9