Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
Ö 7(7) Margareta Johanss 78.32 (Per Ivarsson 39.21)  starttid: 17.06.35 
  Alla klasser VAC + Ö 28 (29) Mats Kristiansson 32.01
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  4.32-7 -25 15.1 1.30   300  4.32-7 -25 15.1       1.19 4.4 MK 
 2 52  670  8.48-7 -21 13.1      970 13.20-7 -21 13.7       3.46 5.6 HG 
 3 53  570 14.20-7 -27 25.1 5.10  1,540 27.40-7 -27 18.0       3.57 6.9 MK 
 4 54  350  8.42-7 -28 24.9     1,890 36.22-7 -28 19.2       3.38 10.4 MK 
 5 55  380  7.34-7 -23 19.9 0.30  2,270 43.56-7 -29 19.4       3.03 8.0 MK 
 6 56  620 11.56-7 -24 19.2 1.30  2,890 55.52-7 -28 19.3       4.30 7.3 MK 
 7 57  450  9.11-7 -24 20.4     3,340 65.03-7 -28 19.5       4.03 9.0 AK2
 8 58  300  7.31-6 -19 25.1     3,640 72.34-7 -27 19.9       3.08 10.4 MK 
 9 59  300  3.33-6 -24 11.8     3,940 76.07-7 -28 19.3   -BS 3  1.50 6.1 HG 
Mål    250  2.25-6 -17  9.7     4,190 78.32-7 -28 18.7   +IO22  1.28 5.9 AK2
4,190 78.32-7 -28 18.7 8.40 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TG -4-GW-17-Lof-19-Mar 2 Lof-60-GW-9-PI-1-LW-75-BW-16-Mar-18-MK 3 IE -77-AK2-1-EA-26-RC-25-BG-65-Mar 4 5 6 LE -7-BL-45-DS-19-BG-19-Mar-61-GN 7 8 DS -4-IO2-23-Mar-32-BG-15-BS-18-SK-52-MK4 9 BS -14-IO2-11-SK-2-Mar-34-MK4-14-BG-40-DS