Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC 8(22) Börje Sundberg 56.56 (Mats Kristiansson 32.01)  starttid: 17.27.15 
  Alla klasser VAC + Ö 14 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  7.29-22 -29 24.9 5.30   300  7.29-22 -29 24.9   +SK 2  1.19 4.4 MK 
 2 52  670  5.37-4 -6  8.4      970 13.06-14 -20 13.5   +SK 1  3.46 5.6 HG 
 3 53  570  6.06-8 -10 10.7     1,540 19.12-9 -15 12.5       3.57 6.9 MK 
 4 54  350  6.41-14 -19 19.1 1.20  1,890 25.53-10 -16 13.7       3.38 10.4 MK 
 5 55  380  8.25-20 -27 22.1 3.50  2,270 34.18-11 -17 15.1   -SK 1  3.03 8.0 MK 
 6 56  620  7.46-12 -17 12.5 1.00  2,890 42.04-10 -16 14.6   +MK41  4.30 7.3 MK 
 7 57  450  5.56-6 -11 13.2     3,340 48.00-9 -15 14.4       4.03 9.0 AK2
 8 58  300  4.41-3 -6  15.6     3,640 52.41-7 -13 14.5   -BG 1  3.08 10.4 MK 
 9 59  300  2.19-5 -9  7.7     3,940 55.00-8 -14 14.0   +IO23  1.50 6.1 HG 
Mål    250  1.56-5 -9  7.7     4,190 56.56-8 -14 13.6       1.28 5.9 AK2
4,190 56.56-8 -14 13.6 11.40 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BS -6-SK-1-DS 2 DS -19-BS -15-SK 3 BS -67-DS-52-SK-65-MK4 4 DS -38-BS 5 SK -14-BS 6 BS -13-MK4-31-SK 7 BS -24-SK-18-MK4 8 DS -4-IO2-23-Mar-32-BG-15-BS -18-SK-52-MK4 9 BS -14-IO2-11-SK-2-Mar-34-MK4-14-BG-40-DS